Inwestycje realizowane

Pwd Sp. z o.o.

Osiedle PARK PODOLANY (ul. Jasielska, Pozna?)

Najnowsza inwestycja firmy PWD Deweloper zlokalizowana jest na pozna?skich Podolanach u zbiegu ulic Jasielskiej i Druskienickiej.

Powstanie tu osiedle sk?adaj?ce si? z 12 budynków mieszkalnych, którego lokalizacja z jednej strony poz ...

Inwestycje zakończone

Pwd Sp. z o.o.

Literacka 45K (ul. Literacka, Pozna?)

W pierwszym etapie inwestycji na pozna?skim Strzeszynie powsta? czteroklatkowy budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduj? si? ??cznie 24 lokale mieszkalne oraz i...

Pwd Sp. z o.o.

Literacka 45J (ul. Literacka, Pozna?)

W ramach II etapu inwestycji na pozna?skim Strzeszynie powsta? dwuklatkowy budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony zlokalizowany przy ulicy Literackiej 45J, w którym z...

Pwd Sp. z o.o.

Modra 15 (ul. Modra, Pozna?)

Budynek, który wznosi si? na wysoko?? pi?ciu kondygnacji mie?ci 22 lokale mieszkalne oraz lokal us?ugowy, z których wszystkie wyposa?one s? w balkony, a lokale parterowe ...

Pwd Sp. z o.o.

MARCELIN PARK etap I (ul. ?wierzawska, Pozna?)

W I etapie inwestycji Marcelin Park powsta? budynek o zró?nicowanej ilo?ci kondygnacji (od 4 do 8 pi?ter), w którym znajduje si? 145 mieszka? oraz 9 lokali us?ugowych. Ws...

Pwd Sp. z o.o.

MARCELIN PARK etap II (ul. ?wierzawska, Pozna?)

W II etapie inwestycji Marcelin Park powsta?y trzy budynki podpiwniczone wspóln? hal? gara?ow?, w których znajduje si? 186 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 27 do 9...

Pwd Sp. z o.o.

Ptasia 16 (ul. Ptasia, Pozna?)

Ptasia 16 to wyj?tkowe miejsce na mapie Poznania, które ??czy w sobie kameraln? atmosfer? prywatno?ci z ?atwym dost?pem do wielkomiejskich atrakcji. Blisko?? licznych ter...

Kontakt

PWD Deweloper Sp. z o.o.
60-319 Poznań, ul. Ptasia 16/1
tel./fax (0-61) 8 66 14 82

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 18:00
wtorek-piątek: 8:00 - 16:00

e-mail: pwd@pwd-mieszkania.pl