Pwd Sp. z o.o.

Literacka 45K (ul. Literacka, Pozna?)

W pierwszym etapie inwestycji na pozna?skim Strzeszynie powsta? czteroklatkowy budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduj? si? ??cznie 24 lokale mieszkalne oraz indywidualne gara?e i pomieszczenia gospodarcze w liczbie odpowiadaj?cej ilo?ci mieszka?.

Termin zako?czenia: I kwarta? 2011.