Pwd Sp. z o.o.

MARCELIN PARK etap I (ul. ?wierzawska, Pozna?)

W I etapie inwestycji Marcelin Park powsta? budynek o zró?nicowanej ilo?ci kondygnacji (od 4 do 8 pi?ter), w którym znajduje si? 145 mieszka? oraz 9 lokali us?ugowych. Wszystkie lokale mieszkalne posiadaj? balkony, a mieszkania parterowe tarasy wraz z przyleg?ymi ogródkami. Teren nieruchomo?ci zagospodarowany jest ma?a architektur? oraz placem zabaw.

Termin zako?czenia: III kwarta? 2015