Pwd Sp. z o.o.

MARCELIN PARK etap II (ul. ?wierzawska, Pozna?)

W II etapie inwestycji Marcelin Park powsta?y trzy budynki podpiwniczone wspóln? hal? gara?ow?, w których znajduje si? 186 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 27 do 92 m2. Wszystkie lokale posiadaj? balkony, a mieszkania parterowe tarasy wraz z przyleg?ymi ogródkami. Budynki o ciekawej architekturze posiadaj? zró?nicowan? wysoko?? od 6 do 8 pi?ter i wyposa?one s? w cichobie?ne windy. W cz??ci klatek znajduj? si? równie? komórki lokatorskie.

Termin zako?czenia: III kwarta? 2017 roku.