Pwd Sp. z o.o.

Ptasia 16 (ul. Ptasia, Pozna?)

Ptasia 16 to wyj?tkowe miejsce na mapie Poznania, które ??czy w sobie kameraln? atmosfer? prywatno?ci z ?atwym dost?pem do wielkomiejskich atrakcji. Blisko?? licznych terenów zielonych po?o?onych w otoczeniu budynku pozwala na spacer i wypoczynek oraz daje mo?liwo?? aktywnego sp?dzania wolnego czasu.

Poza atrakcyjną lokalizacją Ptasia 16 wyró?nia si? nowoczesn? architektur? oraz wyj?tkowym i niespotykanym na rynku pierwotnym mieszka? standardem wyko?czenia.

W dwuklatkowym , o?miokondygnacyjnym budynku znajduj? si? 72 lokale mieszkalne oraz cztery us?ugowe. Mieszkania o powierzchniach od 32 do 78 m2 wyposa?one zosta?y w balkony lub przestronne tarasy. Mieszkania na najni?szych kondygnacjach posiadaj? ogródki podkre?laj?ce kameraln? atmosfer? inwestycji.

Termin zako?czenia: II kwarta? 2018.