Pwd Sp. z o.o.

Osiedle PARK PODOLANY (ul. Jasielska, Pozna?)

Najnowsza inwestycja firmy PWD Deweloper zlokalizowana jest na pozna?skich Podolanach u zbiegu ulic Jasielskiej i Druskienickiej.

Powstanie tu osiedle sk?adaj?ce si? z 12 budynków mieszkalnych, którego lokalizacja z jednej strony pozwala na szybki dost?p do centrum miasta, z drugiej natomiast zapewnia mieszka?com spokój oraz oddalenie od g?ównych w?z?ów komunikacyjnych.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje 6 nowoczesnych budynków, w których powstanie 196 funkcjonalnych mieszka? o zró?nicowanym uk?adzie i metra?u (od 31 do 102 m2) z przynale?nymi miejscami postojowymi w podziemnej hali gara?owej.

Wi?cej informacji: http://parkpodolany.pl