Pwd Sp. z o.o.

Gombrowicza - I etap (ul. Literacka, Poznań)

Termin przekazania do użytku: kwiecień 2011.
Budynek 4 - klatkowy, składający się z 24 lokali mieszkalnych.