Pwd Sp. z o.o.

Jeżycka 38-40 (ul. Jeżycka, Poznań)

Termin przekazania do użytku: kwiecień 2007.
Budynek 2 - klatkowy, mieszczący 66 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy.<